امکانات

سامانه اطلاعات مکانی تام در واقع یک رابط کاربری است که امکان مدیریت و مشاهد خسارات وارده به واحدهای شهری را به کاربران می‌دهد. جریان اصلی محاسبات با تعیین محل کانون زلزله و وارد کردن مشخصات آن شروع می‌شود و کاربر سامانه پس از مشاهده میزان شتاب و خسارت وارده به واحدهای شهری می‌تواند در حداقل زمان ممکن بهترین تصمیم را در مورد موضوع مورد بررسی اتخاذ کند. علاوه بر این برای مراکز مهم و خدمات‌رسان (مانند مراکز شهرداری، بیمارستان‌ها و…) فرآیند تخمین خطر و خسارت به صورت جداگانه و با تمرکز بیشتری قابل انجام است.

محاسبات تخصصی خطر و آسیب

تولید لایه خطر زلزله

 • امکان انتخاب موقعیت زلزله با وارد‌کردن مختصات یا با انتخاب روی نقشه
 •  وارد‌کردن سایر مشخصات زلزله و انتخاب نوع نقشه خروجی (شتاب یا شدت)
 •  تولید نقشه شتاب یا شدت با انتخاب کاربر براساس ویژگی‌های زلزله و شرایط ساختگاهی

تولید لایه آسیب زلزله

 •  انتخاب محدوده‌ی محاسبات
 • انتخاب واحدمحاسباتی دریکی از حالت‌های بلوک شهری، محله، ناحیه یا منطقه
 • انتخاب واحد گزارش‌دهی آماری (ناحیه یا منطقه)
 • تولید  لایه آسیب فیزیکی سازه‌ها  و گزارش آماری در  واحدها و محدوده‌ی انتخاب شده

مدیریت اطلاعات مکانی

 • نمایش، تنظیم شفافیت، ترتیب روی‌هم اندازی، حذف لایه‌های اطلاعاتی
 • امکان ترسیم و اصلاح ترسیمات
 •  امکان اندازه گیری طول و مساحت روی نقشه
 • امکان نشانه گذاری
 •  مشاهده مختصات جاری
 •  ابزارهای خروجی گرفتن از نقشه در قالب‌های JPG ، PDF و…
 •  راهنمای نقشه و …

مدیریت سیستم و کاربران

 • قابلیت تعیین سطوح دسترسی سامانه در سه سطح کارشناس، مدیرگروه و مدیر سامانه
 •  امکان تعریف گروه جدید، حذف گروه و اصلاح مشخصات گروه‌های عملیاتی و سازمانی
 •  امکان تعریف کاربر جدید در گروه‌های مختلف
 • امکان اصلاح و حذف اطلاعات کاربران
 • دسترسی و مدیریت گروه‌ها توسط مدیر گروه‌

گزارش‌دهی آماری خطر و آسیب

سایر امکانات سامانه تام عبارت است از:

۱. دریافت اتوماتیک مشخصات زلزله از سرویس‌های داخلی و خارجی

۲. تخمین تلفات انسانی

۳. تخمین خطر و آسیب برای مراکز مهم و خدمات‌رسان

۴. امکان وارد کردن موقعیت مکانی و مشخصات سازه‌ای به صورت نقطه‌ای

۵. بکارگیری تئوری‌های تصمیم‌گیری در گویاسازی نتایج

۶. سرویس‌های مکانی مورد نیاز تصمیم‌گیری