کاربردها

اقدامات مدیریت حوادث بر اساس زمان و کاربرد در شرایط اضطرار برای همه بلایا به چهار مرحله تقسیم می‌شوند. این چهار مرحله چرخه مدیریت بحران را تشکیل می‌دهند. سامانه تام می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در راستای تحقق اهداف هریک از این چهار مرحله، مورد استفاده قرار بگیرد.

مرحله کاهشی: فعالیت‌های کاهشی تلاش برای جلوگیری از بروز حوادث یا برای کاهش اثرات آنها در زمان وقوع هستند. 

مرحله آمادگی: مدیران بحران، برنامه‌هایی برای اقدام در زمان وقوع حادثه توسعه می‌دهند. 

مرحله واکنشی: مدیریت بحران در امر بسیج خدمات اضطراری و منابع از گروه‌‍‌های عملیاتی پشتیبانی می‌کند.

مرحله ریکاوری: هدف مرحله ریکاوری، بازیابی مناطق متاثر به شرایط اصلی آنها است. 

کاربردهای سامانه تام در راستای تحقق اهداف چرخه مدیریت بحران

۱. مدیریت و توزیع بهینه نیروها و تیم‌های امدادی بر اساس نقشه خطر و آسیب بلافاصله پس از زلزله

۲. تعیین یا پیش‌بینی وضعیت سرویس‌دهی اماکن خدمات‌رسان (مانند بیمارستان‌ها) در بحران بلافاصله پس از وقوع زلزله بر اساس شدت و شتاب وارد به شهر و توزیع خرابی‌ها

۳. جانمایی بهینه اسکان‌های اضطراری بر اساس نقشه‌های آسیب و خطر سامانه

۴. تولید نقشه فرماندهی با برچسب دستورات فرماندهی برای ارسال به تیم‌های فرماندهی

۵. آمادگی در برابر سناریوهای محتمل لرزه‌ای تهدید کننده شهر با اجرای هر سناریو در سامانه

۶. تعیین جهت گسترش شهری از دیدگاه خطرپذیری لرزه‌ای

۷. تعیین یا پیش‌بینی تعداد و محل احداث اماکن خدمت رسان (مانند سوله‌های بحران) در بحران بر اساس نقشه‌های خطر و آسیب مجموعه‌‍ای از سناریوها (واقعی یا محتمل)

۸. تصمیم‌گیری و صدور مجوز برای احداث سازه‌های مهم مانند پالایشگاه، نیروگاه یا ساختمان‌های بلند

۹. اولویت بندی اجرای طرح‌ها و تصمیمات نوسازی و بهسازی بر اساس میزان آسیب‌پذیری شهر در برابر سناریوهای تهدید کننده شهر

۱۰. اجرای طرح‌های آموزش همگانی در مناطق آسیب‌پذیر در برابر سناریوهای تهدید کننده شهر

۱۱. تعیین محل بهینه احداث باند فرود بالگرد بر اساس نقشه‌های شدت و آسیب شهر در برابر سناریوهای محتمل

سایر کاربردهای سامانه

سامانه علاوه بر اهداف اصلی و بخش‌های تخصصی یک داشبورد اطلاعات‌مکانی برای مدیریت شهر محسوب می‌شود. بنابراین موارد کاربر سامانه در این زمینه عبارتند از:

۱.مدیریت لایه‌های اطلاعات شهری

۲.بررسی فازصفر طرح‌های عمرانی پیشنهادی با جانمایی روی نقشه و بررسی اولیه آن‎ ها روی نقشه‌های پایه و تصاویر ماهواره‌ای با در نظر گرفتن موقعیت طرح‌ها نسبت به سایر لایه‌های اطلاعاتی

۳.مطابقت لایه‌های اطلاعات‌ مکانی با آخرین تغییرات و بروزرسانـی تصاویـر ماهواره‌ای

۴.تولید نقشه‌های فرماندهی با برچسب دستورات برای ارسال به تیم‌های عملیاتی در سایر مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی