تام چیست؟

سامانه تام یک سیستم پشتیبان تصمیم مکان مبناست که در بستر WebGIS طراحی و پیاده سازی شده است. به عبارت دیگر تام حاصل ترکیب SDSS با WebGIS است. این سامانه با محوریت تخمین آسیب مخاطرات به تصمیم گیری در حوزه مدیریت بحران بلایای طبیعی و مرحله آمادگی پیش از وقوع حادثه کمک می‌کند.

سامانه اطلاعات مکانی تام در واقع یک رابط کاربری است که امکان مدیریت و مشاهد خسارات وارده به واحدهای شهری را به کاربران می‌دهد.

نحوه مدیریت بحران با سامانه تام چگونه است؟

کارفرمایان